Yhdistys

Maanmittari-, arkkitehti- ja rakennusinsinöörikillan yhteenliittymä MAIK perustettiin jo vuonna 1968 toimimaan kyseisten kiltojen opiskelijoiden yhteistyöelimenä Yhdyskuntasuunnittelun laitoksella. Laitos oli hallinnollisesti Arkkitehtiosaston alainen ja niinpä sieltä saattoi valmistua ainoastaan Arkkitehtiosastolla pääainettaan opiskelevat. Käytännössä MAIK:n avulla pyrittiin lähentämään yhdyskuntasuunnittelusta kiinnostuneita eri osastojen opiskelijoita ja levittämään alan informaatiota.

Nykyään MAIK:n toiminta on alkuvuosia enemmän vapaa-ajan toimintaan ja hauskanpitoon painottuvaa. MAIKin hallitus on yhdeksänhenkinen, ja siinä on jäseniä kaikista kolmesta jäsenkillasta, kolme kustakin. Puheenjohtajuus on kiertävä niin, että jokaisesta killasta toimii puheenjohtaja joka kolmantena vuonna.

Hallitus

Koko hallituksen tavoitat sähköpostitse osoitteesta maik-hallitus@list.ayy.fi.

Vuoden 2017 hallitus:

Liisa Mustonen – puheenjohtaja
Ellen Heikkilä – varapuheenjohtaja
Iida Seppälä – sihteeri
Ilkka Hemminki – rahastonhoitaja
Meeri Pitkänen – hallituksen jäsen
Henri Heilala – hallituksen jäsen
Daniel Haaranen – hallituksen jäsen
Johanna Vuorelma – hallituksen jäsen
Juho Jalonen – hallituksen jäsen

Vastaa