Yhdistys

Maanmittari-, arkkitehti- ja rakennusinsinöörikillan yhteenliittymä MAIK perustettiin jo vuonna 1968 toimimaan kyseisten kiltojen opiskelijoiden yhteistyöelimenä Yhdyskuntasuunnittelun laitoksella. Laitos oli hallinnollisesti Arkkitehtiosaston alainen ja niinpä sieltä saattoi valmistua ainoastaan Arkkitehtiosastolla pääainettaan opiskelevat. Käytännössä MAIK:n avulla pyrittiin lähentämään yhdyskuntasuunnittelusta kiinnostuneita eri osastojen opiskelijoita ja levittämään alan informaatiota.

Nykyään MAIK:n toiminta on alkuvuosia enemmän vapaa-ajan toimintaan ja hauskanpitoon painottuvaa. MAIKin hallitus on yhdeksänhenkinen, ja siinä on jäseniä kaikista kolmesta jäsenkillasta, kolme kustakin. Puheenjohtajuus on kiertävä niin, että jokaisesta killasta toimii puheenjohtaja joka kolmantena vuonna.

Hallitus

Koko hallituksen tavoitat sähköpostitse osoitteesta maik-hallitus@list.ayy.fi.

Vuoden 2018 hallitus:

Daniel Haaranen – puheenjohtaja
Johanna Vuorelma – varapuheenjohtaja
Riina Strengell – sihteeri
Elli-Noora Tiainen – rahastonhoitaja
Maria Karjalainen – hallituksen jäsen
Eeti Ahola – hallituksen jäsen
Paula Riipi – hallituksen jäsen
Julianna Porkka – hallituksen jäsen
Maija Moberg – hallituksen jäsen

Vastaa